HomeBlogRainforest Alliance

Rainforest Alliance

Bij Cocodori vinden we het belangrijk dat de koffie die we leveren zo min mogelijk impact heeft op mens en natuur. We proberen voor elke soort koffie die we leveren te werken met een certificering of track and trace die dit kan bieden. Een van de certificeringen waarmee we werken is de Rainforest Alliance certificering.

Rainforest Alliance Certification heeft als doel een betere toekomst voor mens en natuur. 

Boerderijen met een Rainforest Alliance Certification zijn veiligere plekken om te wonen en te werken. Op deze boerderijen moeten de mensenrechten worden gerespecteerd. Boeren krijgen een opleiding waarin verschillende onderwerpen rondom mensenrechten worden behandeld. Dit zijn kwesties zoals kinderarbeid, gendergelijkheid en het bevorderen van non-discriminatie. 

Beter levensonderhoud

Verder staat Rainforest Alliance voor een beter levensonderhoud van boeren en arbeiders. Dit wordt gedaan door boeren aan te moedigen om op een goede manier de gewasopbrengsten te verbeteren en de kosten te verlagen. Door zorgvuldig om te gaan met land, water en energie moeten boeren natuurlijk hulpbronnen en het milieu beschermen. Op gecertificeerde boerderijen gebruiken boeren minder kunstmest en pesticiden. Daardoor voorkomen de boeren vervuiling en kan afval worden beheerd. Er wordt geleerd hoe beboste en beschermde gebieden kunnen worden behouden. Daarmee wordt de biodiversiteit van planten en dieren ondersteund. Daarbij worden de boeren getraind om klimaatslimme landbouwmethoden te gebruiken en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. 

Gepubliceerd: 19 september 2022
Leestijd 6 minuten

Vergelijkbare berichten